Onderzoek en advies vanuit de praktijkDiensten en ProductenReferentiesNieuwsFRISContact
 

Onderzoek en advies vanuit de praktijk

FRIS Research & Consultancy is het platform dat ervoor zorgt dat zowel opdrachtgevers als medewerkers van FRIS over een kennisvoorsprong en professionele marketingondersteuning kunnen beschikken. FRIS gelooft heilig in de drie-eenheid: marktonderzoek - marketing - verkoop(verhuur). Door haar continue dataverzameling en -interpretatie kan FRIS Research & Consultancy ook in het voortraject van vastgoedontwikkelingen een gedegen rol spelen.

FRIS Research & Consultancy verricht marktonderzoek op alle gebieden die gerelateerd zijn aan vastgoed. Zo heeft de afdeling ruime ervaring op onderstaande gebieden:

  • Marktanalyses;
  • Gebiedsanalyses;
  • Commerciële haalbaarheidsanalyses;
  • Waardebepalingen;
  • Locatieonderzoeken;
  • Marketingvraagstukken en doelgroepbepalingen;
  • Beleggingsadvisering en -berekeningen;
  • Advisering op stategisch (vastgoed)beleid.


Kenniscentrum in een breed netwerk van professionals
FRIS Research & Consultancy is onderdeel van FRIS, een vastgoedorganisatie met een drietal vestigingen in de regio Amsterdam. FRIS heeft een zeer brede dienstverlening en kan door dit multidisciplinaire karakter de gevolgen van vrijwel alle vastgoedbeslissingen, voor vrijwel alle fasen waarin het vastgoed zich kan bevinden, inzichtelijk maken en daarvoor gefundeerd adviseren. FRIS heeft immers niet alleen kennis over aankoop(huur) en verkoop(huur) van onroerend goed, maar ook over financieel, administratief, commercieel en technisch beheer: van woningen én van Bedrijfsmatig Onroerend Goed. Tevens beschikt de organisatie over ruime expertise op het gebied van assurantiën.

FRIS Research & Consultancy werkt daarbij intensief samen met de bedrijfs- en woningmakelaars, de beheerafdeling van zowel woningen als bedrijfsmatig onroerend goed en met de experts van de assurantieafdeling. Zij kan daarom adviseren vanaf de planfase tot aan het beheer van de woningen na verhuur/verkoop.

FRIS Research & Consultancy verricht geheel vrijblijvend marktonderzoek. Uw opdracht staat dus volledig los van eventuele vervolgactiviteiten. De directe relatie met andere business units biedt u echter wél de garantie dat de gegeven adviezen ons inziens ook praktisch uitvoerbaar zijn. FRIS kan immers in een later stadium betrokken worden bij een eventuele vervolgopdracht.

De afgelopen jaren zijn vastgoedmarktanalyses uitgevoerd voor ontwikkelaars, particuliere en institutionele beleggers, woningcorporaties en overheidsinstellingen.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Olaf Kaashoek.
Telefoonnummer: 020-3017711
E-mail: o.kaashoek@frisresearch.nl

HOME